Contact

S.C Const Intop S.R.L. – societate cu capital integral privat, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/14808/1992 emis in data de 10.12.1992, Cod Unic de Inregistrare RO 348030

telefonSediul: Sos. Dobroiesti nr.7, Bloc III, Ap.1, Sector 2, Bucuresti
Tel/fax: 021.345.35.45
Admistrator Ing. Stefan Toporan: +40.744.548.549
Director Tehnic Ing.Catalin Englesi:   +40.744.992.644

Email: office@constintop.ro
catalin.englesi@constintop.ro