Politica de mediu

clienti 9

Conducerea S.C. CONST INTOP S.R.L. este constienta de faptul ca activitatile, produsele, materialele folosite pot avea un impact negativ asupra mediului, si de aceea ia masuri pentru reducerea sau chiar eliminarea acestuia. In acest sens, tot personalul a fost instruit pentru:

  • recuperarea si reciclarea materialelor rezultate din demontari si predarea lor la centre specializate;
  • folosirea eficienta a tuturor materialelor, pentru reducerea pierderilor tehnologice si a deseurilor;
  • folosirea eficienta a utilajelor si echipamentelor astfel incat emisiile atmosferice si consumul de energie electrica sa fie minime;
  • indepartarea prompta a tuturor deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si transportarea lor la locurile special amenajate, pentru reducerea impactului acestora asupra mediului inconjurator si al populatiei;
  • evitarea contaminarii solului si apei.