Sistemul integrat de management

Stilul de conducere este centralizat si si-a dovedit eficienta in cadrul S.C. CONST INTOP S.R.L. – avand in vedere structura organizatorica si numarul de angajati al societatii noastre.

ilustratie 9Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai inalt nivel se angajeaza pentru:

  • satisfacerea cerintelor clientilor si a celorlalte parti interesate ;
  • asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfasurarea corespunzatoare a tuturor proceselor si resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite ;
  • conformarea cu legislatia aplicabila si cu alte cerinte la care organizatia subscrie referitoare la calitatea serviciilor prestate, mediu si securitate si sanatate ocupationala ;
  • imbunatatirea continua a performantelor de mediu si de OHSAS ;
  • imbunatatirea continua a conditiilor de munca, prin minimizarea sau eliminarea riscurilor, accidentelor si imbolnavirilor profesionale, pentru proprii salariati si pentru colaboratori ;
  • prevenirea poluarii mediului prin reducerea atat a emisiilor cat si a utilizarii resurselor naturale neregenerabile, cresterea gradului de recuperare materiala si energetica a deseurilor si reabilitarea mediului ;
  • imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.